Vyberte stránku

Snaha každého z nás zlepšit životní prostředí, úsilí o čistý vzduch a dostatek vody i záchrana půdního fondu jsou provázeny ustavičně novými a novými „bojovými hesly“, kde jde vždy o totéž. Jednou je to „trvale udržitelný život“, pak „záchrana klimatu“, „boj proti oteplování“… a nyní je moderní omezovat „uhlíkovou stopu“. Pořád však jde o stejnou věc – čistý vzduch, čirou vodu, úrodnou půdu a kultivovanou živou krajinu, o lepší život a zdraví nás všech.

V těchto souvislostech se mě lidé často ptají, co udělá Středočeský kraj v boji za omezení uhlíkové stopy? Odpovídám jediné: děláme to, co dosud, a budeme ještě víc. Už jen rozpočtová kapitola pro životní prostředí a zemědělství představuje více jak 52 milionu korun. Opatření, která zlepšují životní prostředí a tím i „omezují uhlíkovou stopu“, jsou desítky. Od výsadby nové zeleně, příspěvků na hospodaření v lesích, ochranu chráněných částí přírody, po monitoring ovzduší kraje. Patří sem i ekologická výchova a osvěta a spousta dalšího.

„Boj za snížení uhlíkové stopy“ se odehrává na mnoha frontách. Vlastně na všech, které má naše země, kraj, či obce k dispozici. Snižování uhlíkové stopy se týká snižování emisí v dopravě – zde jde o výraznou podporu veřejné dopravy vůči individuální a ekologičtějších způsobů dopravy, o opravy silnic, obchvatů měst a obcí, o podporu vodní a železniční dopravy vůči dopravě silniční atd.

Snižování uhlíkové stopy se týká i podpory podnikání. Vždyť jsme ještě stále lídrem v rozvoji moderních technologií v mnoha oblastech, třeba v podpoře výzkumných a výrobních kapacit, které minimálně zatěžují životní prostředí. Velké investice jdou do nových a ekologických způsobů vytápění (včetně kotlíkových dotací) a do zateplení budov. Zhruba 40 % energií se totiž spotřebovává právě v budovách. Při správném zavedení a užívání moderních energetických technologií je možné uspořit více než polovinu. To vše výrazně snižuje uhlíkovou stopu.

Klasickým příkladem „snižování uhlíkové stopy“ je projekt „chytrého venkova“ a „chytrého kraje“. Například již realizované projekty ve Středočeském kraji prokazují, že s použitím moderních a vzájemně systémově propojených technologií je možné ušetřit až 95 % nákladů na vytápění či chlazení např. díky tepelným výměníkům, že až 75 % spotřeby elektřiny se ušetří pomocí LED technologie, až 15 % spotřeby energií se sníží zavedením energetického managementu a až 50 % energií se uspoří formou sofistikovaných a „chytrých“ energetických služeb.

Právě takové projekty, které šetří přírodu i naši peněženku, náš kraj podporuje. Jde přitom o návratné projekty. Nemusejí se přitom jmenovat „projekt na snížení uhlíkové stopy“, ale jejich výsledkem je i ona „stopa“.

Ale „uhlíková stopa“ není všechno, je zde hospodaření s vodou, ochrana půdy, biodiverzita a spousta dalšího. Je důležité, abychom v záplavě mediálně líbivých bojových hesel nezapomněli jedno pro druhé.