Vyberte stránku
 1. V politice nikdy nezapomínej na lidi, kteří tě do ní poslali. Věnuj se i praktické práci s nimi a pro ně.
 2. Bohatství a prosperita se rodí jen z lidské práce. Šanci pracovat má mít každý.
 3. Řečmi lidi nenakrmíš, sliby nenapojíš.
 4. Rovnost lidí je rovností příležitostí nikoliv rovnostářství.
 5. Lidská práva jsou odrazem lidských povinností – není práv bez povinností. Též není práva bez odpovědnosti.
 6. Nejpevnějším, nejtrvalejším a nejlevnějším modelem fungování společnosti a státu je fungující rodina tvořená blízkým soužitím tří generací.
 7. Demokracie není demokracií pro někoho, není systémem, který jen dává a nic po nikom nechce.
 8. Lidská solidarita dělá člověka člověkem.
 9. Stát je tu pro lidi, nikoliv naopak.
 10. Jádrem pokroku je vzdělanost.
 11. Mládí není zásluha a stáří není nemoc.
 12. Morálka je nadřazena právu, nikoliv naopak.