Vyberte stránku

MICHAELA VOJTOVÁ

kandidátka do Senátu

Se zdravým rozumem

Proč do toho jdu?

Přesvědčili mě o tom sami lidé během koronavirové krize. Drželi při sobě, pomáhali si, byli odpovědní jeden k druhému. Byli to oni, kdo krizi překonali. O obyčejné lidi se nikdo nestaral.

..

Pomohli si sami. Znám stovky lidí, neznám nikoho, o kterého by se zajímali politici… a už vůbec ne senátoři.

Uhlíková stopa

Senátorské jedenáctero

Rozhovor

Čím se řídím

Senát jako hlídač Parlamentu ČR

Budu hlasovat pro každý zákon, který usnadní lidem žití. Ohlížet se budu jen na názory voličů a vlastní svědomí. Nebudu hlasovat pro žádný zákon, který bude mít negativní dopad na ekonomiku, životní prostředí nebo život lidí v naší zemi a suverenitu našeho státu.

Správní lidé na správných místech

Senátor má autoritu i možnost se obracet na orgány a instituce a vyžadovat odpovědi a vysvětlení. Též může využít odborných zkušeností a možností členů ANO 2011, kteří zastávají pozice na ministerstvech, v parlamentu, nebo pracují v regionech. Na všechny se budu obracet, žádat je o pomoc, vysvětlení, postupovat jim případy, zprostředkovávat s nimi setkání a pomáhat lidem.

Zákonodárná iniciativa senátu

Síla senátorské autority

Podpořím každou zákonodárnou iniciativu senátu jako celku, která pomůže lidem k důstojnému a zdravému životu. Nepodpořím nic, co by lidem komplikovalo a znesnadňovalo jejich život.

1. Budu se obracet na:
instituce, ministry, primátory, kolegy v parlamentu a podávat návrhy, přicházet s iniciativami, žádat o vysvětlení či pomoc.
2. Budu organizovat nebo iniciovat:
setkání, výstavy, slyšení, konference, zprostředkování jednání atd., která pomohou dobré věci.
3.Osobně podpořím:
dobré projekty např. formou záštity, podpory, účastí při akci. Využiji všech možností, které senátor má, a budu také navrhovat lidi např. na vyznamenání či jiná ocenění, připomínat významné události a podobně.
4. Využiji všech možností:
se k věcem vyjadřovat mediálně, což ze strany senátu má také svoji váhu.

Praktická politika

Život senátora nesmí ustrnout v obecnostech. Má a musí využít možnosti a páky, jak se starat i o praktické věci. Pro Kladno a okolí je to třeba lepší stav silnic, dostatek pitné vody pro obce ohrožené suchem, dokončení rychlodráhy Praha – Kladno, udržení a rozvoj sportu na Kladensku a spousta dalšího.

Odbornost, věcnost a zkušenost

Celoživotní odborné a praktické zkušenosti z ekonomiky, řízení a ochrany životního prostředí využiji výhradně k podpoře racionálnosti a věcnosti práce senátu na všech úrovních.

Měřítkem práce bude vždy jen prospěch lidí této země

Něco o mně

 

Říká se, že doma je člověk tam, kde hrál kuličky. Tak já jsem doma na Kladně. Kladenská byla má základní škola i gymnázium. Až Vysoká škola ekonomická mě zavedla do světa jako ekonomku do oblastí soukromé i veřejné sféry ve vedoucích pozicích (Ministerstvo kultury, Komerční banka, Krajský úřad Středočeského kraje) a nakonec jako předsedkyni do výboru pro životní prostředí Středočeského kraje. A tak dobře vím, jaký dopad mají zákony, které parlament přijímá, na život každého z nás a na prostředí, v němž žijeme.

Léta praxe mi dovolila spojit dva zdánlivě neslučitelné pohledy na svět, na ekonomickou prosperitu a na zdravé životní prostředí. Pochopila jsem, že jde o dvě spojité nádoby. Že dlouhodobě se nemůže ekonomika a životní prostředí zlepšovat jeden bez druhého.

Právě letošní virová krize jasně ukázala, že zdraví lidí netkví jen v bohatství, ale i ve zdravém životním prostředí a ve zdravých vztazích mezi lidmi. Vždyť právě lidská solidarita, odpovědnost a vzájemná pomoc byly tím, co ve skutečnosti dokázalo udržet virus na uzdě.

Jsem vdaná za manžela Zdeňka a mám dvě dcery. Do rodiny patří i fenka moskevského strážního psa Máša a kočka Sára. V posledních letech se rodina rozrostla o vnoučata Lucinku a Vojtíška. Letní dovolenou mám nejraději někde v klidu. Dříve v zapadlé chorvatské vesničce na ostrově Pag, dnes raději doma v Čechách. Mám ráda Jižní Čechy, Třeboň, Krumlov. Miluji Křivoklátsko, kde máme chalupu.

Mám ráda květiny. Když mám čas, věnuji se četbě historie. Zajímá mě literatura faktu a romány. Mé nejoblíbenější jsou ty z Anglie v době války růží, nebo ze středověké Francie. Ráda poslouchám hudbu, třeba Čechomor, nebo Tomáše Kluse. Také se mi líbí irská hudba a tance.

Snažím se udržovat v kondici sportem. Ráda lyžuji a můj nejlepší odpočinek je chůze po lese se psem a hůlkami. Fandím Rytířům Kladno.

Pár hesel, kterými se řídím (nejen) v politice

Pár hesel, kterými se řídím (nejen) v politice

Jen ukázaná platí. Nikdy neslibuj, co nakonec nedodržíš.
Slibů se nenajíš, keců nenapiješ.
Jsi služebník lidí, kteří tě vyšvihli nahoru, ne těch mezi které tě vyšvihli.
Politici šijí zákony, kdežto lidi žijí za koruny. Na to nezapomínejme.
Sucho, které naší zemi hrozí, odráží suchost mysli těch, kteří mohou konat a nekonají.
Životnímu prostředí je zbytečné dávat jakékoliv nálepky a přídomky jako „udržitelné“, „uhlíková stopa“ nebo „oteplování“. Životní prostředí, které chceme, je jen jedno – trvale zdravé.

Číst více

Michaela Vojtová – Proč do toho jde?

Michaela Vojtová – Proč do toho jde?

Politika má hanlivý punc a prestiž politika je až za uklízečkami. Proč jste jako zralá a zajištěná žena kývla na nabídku kandidovat do senátu?

Definitivně mě k tomu přiměla až koronavirová krize. Byla jsem ohromena tím, jak politici a zejména ti senátní měli plno řečí, předháněli se v silných prohlášeních, ale ve skutečnosti se o obyčejné lidi nikdo nestaral. Nikdo jim nepomohl. V reálu se s virovou nákazou a všemi těmi opatřeními museli vyrovnat sami. Vzájemně si pomáhali, byli solidární a ukáznění. Jen opravdu málokdo jim za to byť jen poděkoval.

Číst více

Mé senátorské jedenáctero

Mé senátorské jedenáctero

V politice nikdy nezapomínej na lidi, kteří tě do ní poslali. Věnuj se i praktické práci s nimi a pro ně.
Bohatství a prosperita se rodí jen z lidské práce. Šanci pracovat má mít každý.
Řečmi lidi nenakrmíš, sliby nenapojíš.
Rovnost lidí je rovností příležitostí nikoliv rovnostářství.
Lidská práva jsou odrazem lidských povinností – není práv bez povinností. Též není práva bez odpovědnosti.

Číst více

Snižování uhlíkové stopy je jen bojové heslo. Jde o víc.

Snižování uhlíkové stopy je jen bojové heslo. Jde o víc.

Snaha každého z nás zlepšit životní prostředí, úsilí o čistý vzduch a dostatek vody i záchrana půdního fondu jsou provázeny ustavičně novými a novými „bojovými hesly“, kde jde vždy o totéž. Jednou je to „trvale udržitelný život“, pak „záchrana klimatu“, „boj proti oteplování“… a nyní je moderní omezovat „uhlíkovou stopu“.

Číst více

Proč do toho jdu?

Proč do toho jdu?

Přesvědčili mě o tom sami lidé během koronavirové krize. Drželi při sobě, pomáhali si, byli odpovědní jeden k druhému. Byli to oni, kdo krizi překonali. O obyčejné lidi se nikdo nestaral. Pomohli si sami. Znám stovky lidí, neznám nikoho, o kterého by se zajímali politici… a už vůbec ne senátoři.

Chci, aby v senátu bylo měřítkem jediné kritérium - jak mé rozhodnutí a činy pomohu lidem, jak jim usnadní život, jak se projeví v bytí lidí nevolených a nevyvolených.

Číst více

Napište mi